Chat with us, powered by LiveChat

Resegaranti

Sydamerikaexperten AB bildades 1993 och är medlem i SRF Svenska Resebyråföreningen. Vi använder oss av Svenska Resebyråföreningens villkor.

Sydamerikaexperten AB bildades 1993 och är medlem i SRF Svenska Resebyråföreningen.
Sedan den 1/1 2024 så ingår Sydamerikaexperten AB i Unlimited Travel Group AB.
Vi använder oss av Svenska Resebyråföreningens villkor. Vi har ställt bankgaranti till kammarkollegiet enligt resegarantilagen. Besök gärna kammarkollegiets hemsida. Bankgarantins storlek varierar beroende på vilken månad det är. Enligt kammarkollegiets beslut så är den som lägst 3,4 miljoner kronor och som högst 8,3 miljoner under säsongen 2024-2025.

Information om resegaranti finns på komma till Kammarkollegiets hemsida där du kan att kolla vår resegaranti: https://www.kammarkollegiet.se/vara-tjanster/resegaranti/hitta-reseaktorer-med-resegaranti

Vårt organisationsnummer är 559450-8045. Styrelsen har sitt säte i Halmstad.

Viktigt att veta om resegarantier
Resegarantin är ett ekonomiskt skydd för resenärer när en resa blir inställd eller avbruten. Resenären kan då ansöka om ersättning ur resegarantin. Resegarantilagen gäller för:

Paketresor
En paketresa är ett arrangemang som består av transport och inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med en turisttjänst, som utgör en inte oväsentlig del av arrangemanget och som inte är direkt knuten till transporten eller inkvarteringen som t.ex. hyrbil, teaterbiljetter eller inträde till ett idrottsevenemang. En paketresa måste vara längre än 24 timmar eller innehålla inkvartering. En paketresa säljs till ett helhetspris eller till skilda priser som är knutna till varandra. Resegaranti ska finnas för alla paketresor oavsett om de säljs till privatpersoner eller företag.

Resegarantilagen gäller även följande resor om dessa köpts av privatpersoner:

Paketliknande resor
Resegarantin omfattar de som köper paketliknande resor, d.v.s. resor som består av separata transport- och inkvarteringstjänster som tillsammans uppvisar väsentlig likhet med en paketresa. Kombinationen bör framstå som en naturlig enhet.

Stolsförsäljning
Även den som bara har köpt en transport kan få ersättning ur resegarantin om transporten sker tillsammans med en paketresa t.ex. på ett charterplan eller en buss. Den som bara köper en reguljär biljett är däremot inte skyddad av resegarantin.

Utbildningsresor
Den som köpt en resa som består av transport och utbildningsvistelse med inkvartering i form av boende i värdfamilj kan få ersättning ur resegarantin. Detta gäller även om inkvarteringen är gratis.

Ansökan om ersättning skall ha kommit in till Resegarantinämnden senast tre månader efter det att resan blivit inställd, avbruten eller av annan anledning inte blivit av.

För mer information se www.kammarkollegiet.se eller ring Kammarkollegiet/ Resegarantinämnden på 08-700 08 00.

Reseförfrågan

Tack för att ditt intresse! Vi kommer snarast behandla din förfrågan. 
Om du vill att vi skall kontakta dig per telefon, ange gärna en dag och tid som skulle passa dig i meddelandefältet nedan.