Resegarantilagen

sydamerika00292

Kontrollera Sydamerikaexpertens resegaranti hos Kammarkollegiet!


Sydamerikaexperten AB bildades 1993 och sedan dess har vi haft många nöjda Sydamerikaresenärer.
Vi har ställt bankgaranti till kammarkollegiet enligt resegarantilagen. Besök gärna kammarkollegiets hemsida.
Bankgarantins storlek varierar beroende på vilken månad det är och antalet resenärer. Under säsongen 2017/2018 så uppgår den ställda bankgarantin som lägst till 2,4 miljoner kr. Vårt organisationsnummer är 556474-9157. Styrelsen har sitt säte i Halmstad.

VIKTIGT ATT VETA OM RESEGARANTIER
Resegarantin är ett ekonomiskt skydd för resenärer när en resa blir inställd eller avbruten. Resenären kan då ansöka om ersättning ur resegarantin. Resegarantilagen gäller för:

Paketresor
En paketresa är ett arrangemang som består av transport och inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med en turisttjänst, som utgör en inte oväsentlig del av arrangemanget och som inte är direkt knuten till transporten eller inkvarteringen som t.ex. hyrbil, teaterbiljetter eller inträde till ett idrottsevenemang. En paketresa måste vara längre än 24 timmar eller innehålla inkvartering. En paketresa säljs till ett helhetspris eller till skilda priser som är knutna till varandra. Resegaranti ska finnas för alla paketresor oavsett om de säljs till privatpersoner eller företag.

Resegarantilagen gäller även följande resor om dessa köpts av privatpersoner:

Paketliknande resor
Resegarantin omfattar de som köper paketliknande resor, d.v.s. resor som består av separata transport- och inkvarteringstjänster som tillsammans uppvisar väsentlig likhet med en paketresa. Kombinationen bör framstå som en naturlig enhet.

Stolsförsäljning
Även den som bara har köpt en transport kan få ersättning ur resegarantin om transporten sker tillsammans med en paketresa t.ex. på ett charterplan eller en buss. Den som bara köper en reguljär biljett är däremot inte skyddad av resegarantin.

Utbildningsresor
Den som köpt en resa som består av transport och utbildningsvistelse med inkvartering i form av boende i värdfamilj kan få ersättning ur resegarantin. Detta gäller även om inkvarteringen är gratis.


Ansökan om ersättning skall ha kommit in till Resegarantinämnden senast tre månader efter det att resan blivit inställd, avbruten eller av annan anledning inte blivit av.
För mer information se www.kammarkollegiet.se  eller ring Kammarkollegiet/ Resegarantinämndn på 08-700 08 00.